KEEN 14 แนวทางการบริหารและพัฒนา PEA โดย นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA คนที่ 14 | การ ไฟฟ้า วังน้อย

KEEN 14 แนวทางการบริหารและพัฒนา PEA โดย นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA คนที่ 14


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มอบนโยบาย KEEN 14 เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารและพนักงาน PEA ทุกสายงาน ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินหน้านโยบาย PEA Digital Utility
นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คนที่ 14 เดินหน้านโยบาย KEEN 14 ประกอบด้วย 14 กลยุทธ์ ครอบคลุมการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาปรับปรุงองค์กร (Enterprise) และปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Grid) รวมถึงการ‍พัฒนาธุรกิจใหม่ (New service and business) การประยุกต์ใช้นวัตกรรม (Innovation) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร (Workforce) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตลาด (Customer and market need) มุ่งสู่การไฟฟ้าดิจิทัล (Digital Utility)
สานงานเดิม : Keep Improving Existing Business
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร และสานต่อนโยบายเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ด้วยการยกระดับพัฒนาระบบไฟฟ้า และพัฒนาองค์กรเพื่อให้ธุรกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แข็งแกร่ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เสริมธุรกิจใหม่ : Enhance New Business
การเร่งรัดพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ดี โดยอาจดำเนินการเองหรือร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่านบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ
ใช้นวัตกรรม : Employ Innovation and Technology
พัฒนากระบวนงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยการใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรองรับธุรกิจที่จะเกิดใหม่
หนุนนำทุนมนุษย์ : Nourish Human Resource
สร้างระบบและกลไกเพื่อนำศักยภาพของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร พัฒนาทักษะพนักงานทั้งด้าน ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills ) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จัดตั้งระบบคลังนวัตกรรม (PEA Innovation Tank) เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและขยายผลการใช้งานอย่างเป็นระบบ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มี Productivity สูงขึ้น

KEEN 14 แนวทางการบริหารและพัฒนา PEA โดย นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA คนที่ 14

ข่าวกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย


ข่าวกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย


นักศึกษาแผนกวิชาเครื่องกล เข้าค่ายต้นกล้าพลังงานระดับประเทศ ปี พศ. 2558

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คนจริงยิ่งกว่านิยาย


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับคนจริงที่มีอยู่จริงในการไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สมัครงาน 2561
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2561
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภาษาอังกฤษ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ภาษาอังกฤษ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอนแก่น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางปะกง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไทรน้อย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พิษณุโลก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อยู่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่อยู่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กระบี่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กาญจนบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต สังกัด กระทรวง ใด
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แก่ง กระจาน
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต จ กระบี่
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย ก ฟ ผ
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย กระบี่
การ แปรรูป การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ผู้ ว่า การ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต คน ปัจจุบัน คือ ใคร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ขอนแก่น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ขายทอดตลาด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อสอบ
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต จังหวัด ขอนแก่น
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย ขอนแก่น
ข้อสอบ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย
ข้อสอบ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ที่พัก ของ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต เขื่อน เชี่ยว หลาน
ข้อสอบ เก่า การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ติว ข้อสอบ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย แม่เมาะ
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต บางกรวย
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต สัมภาษณ์
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย สมัคร งาน
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย บางกรวย
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต เขื่อน รัช ประภา
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต วังน้อย
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต สมัคร งาน 2555
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย บางปะกง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ควนลัง
คู่มือ เตรียม สอบ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต งามวงศ์วาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต งบการเงิน
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต สมัคร งาน 2558
งาน การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต 2
สมัคร งาน การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แม่เมาะ
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย แม่เมาะ สมัคร งาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดงานแต่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดซื้อจัดจ้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะนะ
จัด ซื้อ จัด จ้าง การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย ฉะเชิงเทรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชลบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชัยภูมิ
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต เขื่อน รัช ช ประภา
ชีว วิถี การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ชุด พนักงาน การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
จัด ซื้อ จัด จ้าง การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ดีไหม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตัวย่อ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ตรัง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถ.จรัญสนิทวงศ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่ตั้ง
ที่พัก การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต เขื่อน ศรีนครินทร์
ที่พัก ใกล้ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต บางกรวย
ที่ อยู่ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย แม่เมาะ
วิสัย ทัศน์ ของ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
สหกรณ์ ออม ทรัพย์ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นนทบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต น้ําพอง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นครศรีธรรมราช
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นครราชสีมา
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต จะ นะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย นนทบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางพลี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย เบอร์โทร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย แผนที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย สมัครงาน
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย บางกรวย ฝึกงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ประวัติ
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย เขื่อน รัช ช ประภา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผู้บริหาร
ผู้ ว่า การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย คน ปัจจุบัน
ผล สอบ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต 2558
ผู้ บริหาร การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ประกาศ ผล สอบ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ประกาศ ผล สอบ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย
เงินเดือน ผู้ ว่า การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ประกาศ ผล สอบ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต 2558
ประกาศ ผล สอบ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย 2558
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฝึกงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
ฝึกงาน การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ฝึกงาน การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พระราม7
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พระนครเหนือ
แผนที่ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต พระราม 7
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย พิษณุโลก
พนักงาน การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
พระราชบัญญัติ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย
เงินเดือน พนักงาน การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
โรง พยาบาล การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ห้อง พัก การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต บางกรวย
ฟิตเนส การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ภูเก็ต
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีที่ไหนบ้าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รับสมัคร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ราชบุรี
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระยอง
การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต รับ สมัคร วิศวกร
สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย
ประมูล รถ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ร้าน สหกรณ์ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
ราชการ รัฐวิสาหกิจ งาน การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต
รอง ผู้ ว่า การ การ ไฟฟ้า ฝ่าย ผลิต แห่ง ประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ลําปาง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ลําตะคอง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต คนจริงยิ่งกว่านิยาย

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา


โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา
วีดิทัศน์นำเสนอด้านเทคนิคและเทคโนโลยีด้านต่างๆ
\”โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน มิติใหม่ของเทพา\”
================================
Title : โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา
Client : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
Agency : Media Mixer Co.,Ltd.
Duration : 13 min 28 Sec.
Date: 11 Sep 2015
================================
Watch in English Version at
https://youtu.be/acOtqRaUqfQ
สามารถรับชมในรูปแบบแอนิเมชั่น
\”โรงไฟฟ้าเพื่อชุมชน มิติใหม่ของเทพา\”
ได้ที่ https://youtu.be/_cmSMZvJAL8?list=PLwa0Dnc5rAttmZk59tBHKYdgNnGdelE

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดเทพา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MOVIE

7 thoughts on “KEEN 14 แนวทางการบริหารและพัฒนา PEA โดย นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA คนที่ 14 | การ ไฟฟ้า วังน้อย”

  1. you are in point of fact a good webmaster. The website loading velocity is incredible.
    It sort of feels that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece.

    you’ve done a fantastic process in this topic!

    Reply

Leave a Comment