Live สด PAC789 วันที่ 3 พ.ค. 2564 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา | โครงการข้าวโพดหลังนา

Live สด PAC789 วันที่ 3 พ.ค. 2564 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เปิดขุมทรัพย์แปซิฟิค 789 ณ แปลงสาธิตบ้านหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

Live สด PAC789 วันที่ 3 พ.ค. 2564 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

KT170462 ข้าวโพดหลังนาสร้างรายได้เกษตรกรชัดเจน


“ข้าวโพดหลังนา” สร้างรายได้เกษตรกรชัดเจน
เกษตรมั่งคั่ง ประเทศไทยยั่งยืน
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 …
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของ 5หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และธกส.ที่ทำงานร่วมกันในการสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตแบบครบวงจร
ตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต การให้สินเชื่อ การประกันราคา การทำประกันภัยไปจนถึงการรับซื้อผลผลิต ขยายความเพิ่มเติมก็คือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนล่วงหน้า
และใช้กลไกสหกรณ์ในพื้นที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการ พื้นที่เพาะปลูก
การเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลผลิต
โดยสหกรณ์ยังทำหน้าที่ประสานกับภาคเอกชนกำหนดราคารับซื้อล่วงหน้าและเปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่
มองโลกมองเรา28
จันทร์ศุกร์ 08.00 – 08.30 น.
ช่อง28 ช่อง28 ช่อง3sd ครอบครัวข่าว
ดูรายการย้อนหลัง
http://www.krobkruakao.com/rerun/100
Facebook fanpage https://www.facebook.com/monglokmongr…
https://www.youtube.com/channel/UCuMb…
cr.บุญทวี ไพรงามเนตร

KT170462 ข้าวโพดหลังนาสร้างรายได้เกษตรกรชัดเจน

พารู้จักการปลูกข้าวโพดหลังนา สิ่งที่ต้องใส่ใจที่สุดคือ


http://thongardens.com พารู้จักการปลูกข้าวโพดหลังนา สิ่งที่ต้องใส่ใจที่สุดคือ ระบบน้ำ
.
.
.
การปลูกข้าวโพดหลังนา
ระบบน้ำข้าวโพด
ปลูกพืชหลังนา

พารู้จักการปลูกข้าวโพดหลังนา สิ่งที่ต้องใส่ใจที่สุดคือ

ข้อห้ามเด็ดขาดสำหรับการปลูกข้าวโพดที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้


ข้อห้ามเด็ดขาดสำหรับการปลูกข้าวโพดที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้

SN-EP1 พืชหลังนา ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิธีการเตรียมแปลงเพาะปลูก


การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อกระเทาะเมล็ด (สี) ขาย วิธีการเตรียมแปลงเพาะปลูก , การใส่ปุ๋ย, การให้น้ำ , การเก็บเกี่ยว
การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
การไถเตรียมดิน ปรับพื้นที่ให้ลาดเอียง เพื่อสะดวกในการส่งน้ำและระบายน้ำ ควรทำร่องน้ำรอบและผ่านแปลงนาให้ขนานกับแถวข้าวโพด
ข้าวโพดชอบดินร่วนโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ดินจากพื้นที่ทำนา มักจะเป็นดินเหนียว และดินอัดตัวแน่น ต้องแก้ไข ปรับสภาพให้เหมาะสม
วิดีทัศน์ นี้ ใช้เพื่อการอบรมเกษตรกร
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.doa.go.th/fc/nakhonsawan/?p=1166
วิทยากร : ศุภวันจักรี ดอนไสว
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย
ศวอ. หนองคาย
สถานที่ : แปลงข้าวโพด อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

SN-EP1  พืชหลังนา  ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  วิธีการเตรียมแปลงเพาะปลูก

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment