vdo present CLT | บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

vdo present CLT


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

centrallabthai
CLT
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

vdo present CLT

หางานอยู่ มาทางนี้ รถไฟ เปิดรับสมัครงาน 480 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี


การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
การรถไฟฯ ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเพิ่มเติมจำนวน 480 อัตรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และรองรับการขยายเส้นทางการเดินรถในอนาคต โดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามใดๆ ตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ คุณวุฒิที่รับสมัคร แบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
1.1 พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) จำนวน 5 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
1.2 พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 264 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
1.3 พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) จำนวน 98 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 12,690. บาท
1.4 พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนน) จำนวน 9 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580. บาท
2. สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
2.1 พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 5 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580. บาท
2.2 พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจ) จำนวน 3 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580. บาท
3. สังกัดฝ่ายการช่างกล
3.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
4. สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
4.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 19 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
4.2 วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหการหรือเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
4.3 วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
4.4 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) จำนวน 28 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440. บาท
5. สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
5.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
5.2 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างยนต์หรือช่างวิทยุหรือช่างกลโรงงานหรือช่างเชื่อมหรือช่างอุตสาหกรรม) จำนวน 26 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน 10,440. บาท
6. สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
6.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 5 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
6.2 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้างหรือช่างสำรวจ) จำนวน 4 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440. บาท
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือhttps://railway.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้.
1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟฯ www.railway.co.th หรือhttps://railway.thaijobjob.com
2. ให้ผู้สมัครสอบอ่านขั้นตอน และคำแนะนำโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร (ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)
3. ผู้สมัครสอบจะต้องแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทุกหน้า ทุกฉบับ ให้ครบถ้วน แล้วสแกนแนบไฟล์ในระบบรับสมัคร
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้าเป็นพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาด และขอความร่วมมือแจ้งมายังหัวหน้ากองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 022204471 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสูดต่อไป
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครสอบ ปัญหาการใช้ระบบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร นำส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 022577159 กด 3 ในวันจันทร์ศุกร์ เวลา 8.3017.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงาน คุณวุฒิการศึกษา หลักฐานทางทหาร สามารถติดต่อได้ที่ งานวางแผนและสรรหา โทร. 022204481 หรือ 026218701 ต่อ 8245254 ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.3016.30 น.

หางานอยู่ มาทางนี้ รถไฟ เปิดรับสมัครงาน 480 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

สสว.จับมือ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ยกระดับสินค้า SME วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ข่าวเที่ยง #NBT2HD


ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บ และสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.ร่วมกันยกระดับการผลิตสินค้า เอสเอ็มอี ให้มีมาตรฐานสู่ยุค 4.0 ผ่านโครงการคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานฟรี 6พันใบ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3พัน 500 คน มูลค่าธุรกิจรวมกันประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

สสว.จับมือ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ยกระดับสินค้า SME วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ข่าวเที่ยง #NBT2HD

Presentation Central Lab Thai เซ็นทรัลแล็บไทย ภาษาไทย


Presentation Central Lab Thai หรือ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทภายใต้การกำกับของรัฐ ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังร้อยละ 49 และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 51 ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐเปิดดำเนินงานมากกว่า 13 ปี มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ รองรับงานทดสอบได้มากกว่า 400,000 ตัวอย่างต่อปี สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเต็มรูปแบบ โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลาและกรุงเทพฯ

Presentation Central Lab Thai เซ็นทรัลแล็บไทย ภาษาไทย

Teaser เซียนธุรกิจ 24 /7/2560


วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 อย่าลืมติดตามชมรายการ \”เซียนธุรกิจ\” ฟิล ปรัชญา ร่วมจับเข่าคุยกับ คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเป้าหมายในการช่วยผู้ประกอบการ SME และ OTOP พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าสู่สากลเ พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร…ติดตามชมได้ 15.00 น. เนชั่นทีวี ช่อง 22

Teaser เซียนธุรกิจ 24 /7/2560

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment