VTR งานจัดรูปที่ดิน | สำนักงานจัดรูปที่ดิน

VTR งานจัดรูปที่ดิน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

VTR งานจัดรูปที่ดิน

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นจังหวัดเชียงราย


โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นจังหวัดเชียงราย

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพังงา


โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพังงา

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นำเกษตรกร และผู้นำชุมชน เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง


สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นำเกษตรกร และผู้นำชุมชน
เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
1 พ.ย.57 (13.30 น.) นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผอ.รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยครู นักเรียน และบุคลากร ให้การต้อนรับสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ซึ่งนำเกษตรกร และผู้นำชุมชน จาก จ.มหาสารคาม และ จ.กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
น.ส.นันทนา ขันยศ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน โดยการนำร่อง 4 จังหวัด คือ มหาสารคาม กาญจนบุรี พิษณุโลก และศรีสะเกษ สำหรับการเข้าศึกษาดูงานที่ รร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้นำชุมชน นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จาก จ.มหาสารคาม และ จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างต้นแบบและความเป็นผู้นำให้กับเกษตรในชุมชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนและการบูรณาการ ในการนี้เห็นว่าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำที่โดดเด่นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ กว่า 20 กลุ่มอาชีพตามความสนใจของนักเรียน สามารถนำประกอบเป็นอาชีพในครัวเรือน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งยังเป็นการฝึกทำบัญชีรับจ่าย เพื่อการเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต
พนิดา ฉิ่งวัฒนกุล / ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / ข่าว
อำนวยการผลิตโดย
นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ขอขอบคุณ
ลำดับภาพ
แววมณี แสงเพชร
ตัดต่อ
สุริยา วงค์จันทร์

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นำเกษตรกร และผู้นำชุมชน  เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก


กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ ไจก้า
โดยกรมโยธาธิการละผังเมืองได้ออกพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547ขึ้น และได้ดำเนินการโครงการนำร่องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ควบคู่กันไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นการนำที่ดินหลายแปลงมารวมกันเพื่อจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ให้มีระเบียบสวยงามพร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีมาตรฐาน โดยจะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน โดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง เทศบาลนครพิษณุโลกและเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการได้ร่วมกันดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่ว่างกลางใจเมืองพิษณุโลกที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง โดยมีขนาดพื้นที่ 124 ไร่ 2 งาน 94.1 ตารางวา และกำหนดพื้นที่บริเวณหลังตลาดเทศบาล5 (ตลาดบ้านคลอง) ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อการก่อสร้างถนน สาย จ6 และแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้มีถนนสายย่อยภายในชุมชน ให้เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายกับถนนสายหลักและถนนอื่นรอบพื้นที่โครงการ พร้อมกับวางผังพัฒนา จัดระเบียบแปลงที่ดินใหม่ จากที่ผ่านมาผลจากการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทำให้เกิดการพัฒนาตามผังเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประชาชนภายในโครงการจัดรูปที่ดินมีทางเข้าออกสู่ถนนได้การพัฒนาถนนตามผังเมืองรวม และถนนภายในโครงการจัดรูปที่ดินเป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนของเมืองเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาการจราจรของเมืองได้เป็นอย่างดีช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนจากการที่แปลงที่ดินภายในโครงการจัดรูปที่ดินติดถนนทุกแปลงจึงสามารถประกอบการได้ และภาครัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีกลับได้ในระยะยาว

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMOVIE

Leave a Comment